Robert RAUSCHENBERG (1925 - 2008)

Breite(in)

19.727.6+

Höhe(in)

27.643.3+

Preis(USD)

300900+

Abstrakt
Musik - Tanz
alleParisStadtlandschaft
Porträt
Pop Art
original Plakat
Expo 77 - MOMA
Saint Louis Symphony Orchestra
verkauft
Expo 82 - Moderna Museet Stockholm
Expo 68 - Musée d'Art Moderne Paris I
Expo 68 - Musée d'Art Moderne Paris II